mask

Inżynier budowy instalacji hvac

Miejsce pracy: Tarczyn/ realizowana budowa

Opis stanowiska

 • stała współpraca z kierownikiem robót w sprawach realizacji zadań inwestycyjnych,

 • planowanie, kierowanie i nadzorowanie wykonania robót instalacyjnych,

 • sprawdzanie poprawności, jakości i terminowości wykonanych prac,   

 • nadzór i koordynacja robót instalacyjnych podwykonawców,

 • organizacja materiałów do prawidłowej realizacji inwestycji,

 • pracowanie z dokumentacja projektową,

 • rozwiązywanie problemów technicznych na budowie w oparciu o własną wiedzę i doświadczenie.

Wymagania

 • gotowość do wyjazdów służbowych

 • wykształcenie wyższe w specjalności Wentylacja, Klimatyzacja i Ogrzewnictwo lub pokrewnej

 • doświadczenie na podobnym stanowisk

 • umiejętność nadzorowania i koordynacji pracy zespołu

 • dobra organizacja pracy własnej

 • prawo jazdy kat. B oraz umiejętność prowadzenia samochodu

 • uprawnienia budowlane będą dodatkowym atutem

Oferujemy

 • narzędzia niezbędne do wykonywania pracy

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę bądź umowę o współpracy z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą

 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanej wiedzy i doświadczenia

 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji w branży chłodnictwa przemysłowego

 • realną możliwość rozwoju i zdobycia bogatego doświadczenia zawodowego


Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi Kandydatami

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez PROBON Sp. z o.o. z siedzibą w Tarczynie przy ul. Pogodnej 17 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że Administratorem danych jest PROBON Sp. z o.o. z siedzibą w Tarczynie przy ul. Pogodnej 17. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.