mask

O firmie

Działamy w branży od 2007 roku.

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI FIRMY PROBON Sp. z o.o. to: projektowanie, wykonawstwo i serwis dla przemysłu i obiektów komercyjnych w zakresie:

 • instalacji chłodniczych (zawierających czynnik chłodniczy, amoniakalnych, CO2),
 • instalacji wentylacji i klimatyzacji,
 • odzysku energii cieplnej, w tym rekuperacji,
 • instalacji grzewczych i ciepła technologicznego,
 • systemów automatyki HVAC.

 

STRUKTURA FIRMY

 • Dział Projektowy instalacji chłodniczych, wentylacji i ciepłowniczych składający się z zespołu 10 projektantów;
 • Dział automatyki składający się z 11 wykwalifikowanych specjalistów (projektantów programistów, serwisantów, monterów);
 • Dział serwisu składający się z 9 techników serwisu;
 • Dział wykonawstwa składający się z zespołu 11 wyspecjalizowanych inżynierów nadzoru, spawaczy i monterów.

 

biuro

 

ZAKRES USŁUG

 • projektowanie instalacji chłodniczych, wentylacyjnych, grzewczych i odzysku ciepła
 • dobór, dostawa i montaż urządzeń chłodniczych , wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
 • serwis techniczny
 • naprawa
 • montaż i modernizacja instalacji
 • doradztwo techniczne

 

KOMPLEKSOWOŚĆ

Zaletą naszej oferty jest kompleksowość świadczonych usług. Zapewniamy obsługę inwestycji od fazy projektu aż po serwis gwarancyjny i pogwarancyjny systemów chłodniczych, wentylacyjnych, grzewczych i odzysku ciepła.

 

katalog probon

projekt automatyka

rozwój

referencje

 

RETROFITY

W 2015 r następuję duża prawna zmiana dla instalacji i urządzeń napełnionych czynnikiem R22.

Używanie czynnika R22 do serwisowania (dopełniania) urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych począwszy od 2015 r. jest całkowicie zakazane. Stanowi o tym art. 5 ust. 1 pkt. c ppkt. (v) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2037/2000 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową. Czynnik R22 może pozostać w instalacji, jednakże musi ona być całkowicie sprawna i szczelna. W przypadku wycieku czynnika do atmosfery (emisji) będzie konieczność uiszczenia opłaty za korzystanie ze środowiska, zgodnie z obowiązującymi obecnie stawkami. Przed przystąpieniem do retrofitu przeprowadzamy analizę ekonomiczną zasadności wykonania modernizacji systemu. Wykonujemy retrofity urządzeń z czynnikiem R-22 przygotowując urządzenie do działania na zamiennym czynniku chłodniczym ( m.in. R404/R407C) zapewniającym zachowanie wysokiej wydajności chłodniczej agregatu. Ponadto przeprowadzamy konfigurację systemu sterowania lub w razie konieczności wymianę na inny system zapewniający poprawne działanie układu chłodniczego.

 

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII

Potrafimy efektywnie odzyskać energię i przekazać ją innym instalacjom znacznie poprawiając parametry efektywności energetycznej systemów oraz zapewniając przynajmniej częściową ich redundancję, co zapewnia ciągłość procesów produkcyjnych.

 

WIEDZA I DOŚWIADCZENIE

Fachowcy z naszego serwisu mogą pochwalić się świetną znajomością produktów firm Trane, Bitzer, Bartosz, Carel, Saia. Odbyli oni szkolenia branżowe w uznanych centrach szkoleniowych w Polsce, Francji, Stanach Zjednoczonych.

 

OBSZAR DZIAŁANIA I ZAPLECZE TECHNICZNE

Posiadamy odpowiednio rozbudowaną flotę samochodową, aby swoją działalnością objąć cały obszar Polski. Poza granicą prowadzimy działalność planową, nie interwencyjną. Dysponujemy również niezbędnym zapleczem technicznym:

 • przyrządy pomiarowe,
 • narzędzia montażowe,
 • oprogramowanie dla obsługi technicznej systemów automatyki niezbędne podczas wykonywania prac serwisowych i montażowych.