mask

Pepsi - Cola General Bottlers Poland - Zakład produkcyjny w Michrowie

2018

Projekt i wykonanie:
instalacji free-coolingu 1400 kW,
optymalizacja instalacji wody lodowej dla chłodzenia procesu produkcyjnego;

 

Freecooling

Freecooling

 

 


 

2019

Projekt i wykonanie:
odzysk z instalacji zgazowania CO2

 


 

2020

Projekt i wykonanie:
połączenia chłodnicy nowej centrali wentylacyjnej na modernizowanym magazynie pod potrzeby produkcyjne z istniejącym węzłem wody lodowej 10/15 C

 


 

2021

dołożenie chłodnicy kanałowej do układu podmieszania powietrza;
zwiększenie wydajności chłodniczej układu klimatyzacji strefowej

 

Chłodnica

 

Chłodnica

 

Chłodnica

 

 


 

Wentykacha2023

Projekt i wykonanie:
Wykonanie wentylacji i klimatyzacji pomieszczenia warsztatowego na hali produkcji