mask

Steriscience - Międzynarodowa firma farmaceutyczną produkująca leki sterylne

2023

Modernizacja maszynowni chłodniczej polegająca na wymianie dotychczasowego węzła chłodu na nowy w trakcie pracy zakładu przy minimalnych zaledwie kilkudniowych przerwach produkcyjnych.

Zakres modernizacji obejmował dwa nowe wysokosprawne agregaty wody lodowej o wydajności chłodniczej 1,1 MW i sprawności sezonowej >6 na ekologiczny czynnik chłodniczy R32 o GWP=675 oraz dry-cooler dla potrzeb free-coolingu w zimie oraz zasilania odbiorów wysokotemperaturowych całorocznie o sprawności (wydajność chłodnicza / moc elektryczna włożona) >60, dodatkowo wymianę i dołożenie pomp obiegowych, wymienników, zaworów regulacyjnych i innej armatury. Na potrzeby nowej maszynowni wykonano kompleksową podkonstrukcję z możliwością przyszłej rozbudowy wraz dostępem na dach w formie klatki schodowej.

Nowa maszynownia charakteryzuje się minimalnym zużyciem energii elektrycznej na potrzeby chłodzenia oprócz zastosowania urządzeń chłodniczych o najwyższych sprawnościach także dzięki wspomaganiu free-coolingu latem wstępnym schładzaniem adiabatycznym powietrza zewnętrznego, zmiennymi przepływami wody lodowej na wszystkich obiegach zapewniającymi optymalne zużycie energii przez pompy obiegowe oraz optymalizacją temperatury zasilania wody lodowej dla poszczególnych obiegów, dzięki czemu układ nie musi pracować z najniższą wymaganą temperaturą wody lodowej, co dodatkowo zwiększa jeszcze rzeczywistą sprawność urządzeń chłodniczych. Sprawność (wydajność chłodnicza / moc elektryczna włożona) całego układu sezonowa (średnia roczna) jest na poziomie 14.

Cały układ zarządzany jest inteligentnym systemem automatyki sterującej zapewniającej ciągłość pracy, utrzymywanie wymaganych parametrów i realizację wytycznych projektowych w zakresie energo-oszczędności. Automatyka posiada także funkcje BMS w zakresie wizualizacji, monitoringu oraz nadzoru lokalnego i zdalnego.

Szacowane oszczędności w zużyciu energii elektrycznej przy zastosowaniu nowej maszynowni w porównaniu do poprzedniej 500 000 kWh/rok.

 

steriscience-01
steriscience-02
steriscience-03
steriscience-04
steriscience-05
steriscience-06
steriscience-07
steriscience-08
steriscience-09
steriscience-10
steriscience-11
steriscience-12
steriscience-13
steriscience-14
steriscience-15