mask

RETROFITY CZYNNIKÓW

Wykonujemy retrofity układów chłodniczych z czynnikiem R-22. Przygotowujemy maszyny do działania na zamiennym chłodziwie (m.in. R404/R407C), które zapewnia wysoką wydajność ziębniczą agregatu. Ponadto konfigurujemy systemy sterowania i, w razie potrzeby, wymieniamy je na lepsze – gwarantujące poprawne działanie układu.

Tekst na temat Retrofitu zaczerpnięty z zakładki „O Firmie” i przeredagowany.

 

Dlaczego retrofity układów chłodniczych są obowiązkowe?

W 2015 roku wprowadzono zmiany prawne, które całkowicie zakazują używania czynnika R22 jako chłodziwa. R22 został wycofany, ponieważ według naukowców oraz polityków, miał on zły wpływ na środowisko. Cytując ustawę:

„Używanie czynnika R22 do serwisowania (dopełniania) urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych począwszy od 2015 r. jest całkowicie zakazane. Stanowi o tym art. 5 ust. 1 pkt. c ppkt. (v) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2037/2000 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową.”

Czynnik R22 może pozostać w instalacji do czasu jej całkowitego wyeksploatowania. Trzeba jednak pamiętać, że agregat musi być w pełni sprawny i szczelny. W przypadku wycieku czynnika do atmosfery (emisji) konieczne będzie zapłacenie za tzw. korzystanie ze środowiska.