mask

KONTROLA ZAWORÓW BEZPIECZEŃSTWA

Kontrola zaworów bezpieczeństwa pozwala ocenić czy instalacja nie stwarza zagrożenia. Nasi pracownicy korzystają z urządzeń weryfikujących działanie wszystkich zaworów. Dzięki nim mogą oni szybko i precyzyjnie określić, w jakim stanie są poszczególne elementy instalacji.

Warto wiedzieć, że Urząd Dozoru Technicznego wprowadził obowiązek wykonywania kontroli zaworów bezpieczeństwa w wyznaczonym terminie. Dotyczy on wszystkich operatorów instalacji chłodniczych.

 

Jak przeprowadzamy kontrolę?

Prawidłowe działanie zaworów w urządzeniach chłodniczych wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo instalacji przemysłowej.

Stanowisko prób służy do symulacji zadanych warunków ciśnieniowych oraz parametrów granicznych pracy, które wykorzystuje się do sprawdzenia prawidłowego momentu otwarcia i zamknięcia zaworów. Dzięki tej technologii weryfikacja działania przebiega szybko i nie naraża firmy na straty finansowe.

 

Dlaczego konieczne jest sprawdzenie stanu zaworów?

Zawory powinny być sprawdzane przynajmniej raz w roku. Mają one bardzo ważną funkcję:  chronią dane urządzenie przed skokami ciśnienia, przechwytując je i odprowadzając do atmosfery. Kiedy zawór ulegnie uszkodzeniu, może dojść do wycieku czynników lotnych oraz ciekłych i w efekcie – do spadku wydajności maszyny.

Ponadto, jeśli dojdzie do uszkodzenia zaworu, w instalacji prawdopodobnie pojawi się niekontrolowany, nagły wzrost ciśnienia. Może on doprowadzić do potężnej eksplozji,

groźnej dla zdrowia i życia Państwa pracowników.