mask

Na czym polega retrofit instalacji chłodniczych?

znak zapytaniaFunkcjonowanie instalacji chłodniczych jest niezbędne w wielu branżach od przetwórstwa żywności oraz jej magazynowania i sprzedaży po produkcję kosmetyków, farmaceutyków bądź rozmaitych preparatów chemicznych. Dla utrzymania właściwego działania urządzeń konieczne jest jednak dbanie o ich stan techniczny, a także dostosowywanie do wprowadzanych w ostatnim czasie regulacji prawnych. Często wymaga to przebudowy systemu albo retrofitu agregatów. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.

Co trzeba wiedzieć o czynnikach chłodniczych?

Czynniki chłodnicze to substancje o bardzo niskiej temperaturze parowania oraz wysokiej przewodności i pojemności cieplnej. Sprawia to, że są one w stanie w krótkim czasie przyjmować sporą dawkę energii, a jednocześnie łatwo zmieniają swój stan skupienia na lotny, przekształcając się w gaz w otoczeniu, które zawiera nawet niezbyt wielką ilość ciepła. W chłodnictwie powszechnie korzysta się w tym celu z różnych substancji. Dużym powodzeniem cieszą się m.in. dwutlenek węgla (R744), amoniak (R717) oraz węglowodory, głównie propan (R290) i izobutan (R600a). Szeroko używane są też związki HFO (Hydro Fluoro Olefin), wśród których najchętniej sięga się po R1234yf, R1234ze i R1233zd. Cechą charakterystyczną takich substancji jest ich niski potencjał tworzenia efektu cieplarnianego mierzony wskaźnikiem GWP (Greenhouse Warming Potential).

Czym jest retrofit agregatów?

W związku ze zmianami dotyczącymi obowiązujących regulacji prawnych wiele używanych do tej pory czynników chłodniczy nie może być dalej stosowanych z uwagi na ich wysokie GWP, a więc wpływ wywierany na postępujące zmiany klimatyczne. Rozwiązaniem tego problemu jest retrofit, czyli zamiana czynników tego rodzaju na inne, mające korzystniejszy GWP. Dobrym przykładem może tu być np. zastępowanie w chłodnictwie handlowym bardzo częste są dziś retrofity, czyli zamiana R404A o GWP wynoszącym aż 3922 na czynniki R448A z GWP 1387 albo R449A o GWP 1397.