Serwis Trane - skontaktuj się!
Projektowanie urządzeń i instalacji chłodniczych
Projektowanie urządzeń i instalacji chłodniczych
Projektowanie urządzeń i instalacji chłodniczych
Projektowanie urządzeń i instalacji chłodniczych
Projektowanie urządzeń i instalacji chłodniczych
Projektowanie urządzeń i instalacji chłodniczych
Projektowanie urządzeń i instalacji chłodniczych
Projektowanie urządzeń i instalacji chłodniczych
Projektowanie urządzeń i instalacji chłodniczych
Projektowanie urządzeń i instalacji chłodniczych
Strona główna / Serwis / Harmonogram kontroli szczelności

Harmonogram kontroli szczelności

Baza CRO to sposób dokumentacji urządzeń. Zakłada się w niej karty i dokonuje wpisów o obowiązkowych kontrolach szczelności i innych czynnościach podejmowanych przy urządzeniach.

Operatorzy mają obowiązek założenia kart w bazie CRO dla wszystkich urządzeń, które zawierają SZWO w ilości ≥ 5 ton ekw. CO2 w jednym obiegu chłodniczym.

System detekcji nieszczelności instalacji

Operatorzy urządzeń, które zawierają więcej niż ≥ 500 ton ekw. CO2 muszą zamontować system detekcji gazów informujący o ewentualnym wycieku.

Na Państwa życzenie nasi pracownicy zamontują w Waszym zakładzie skalibrowane przyrządy pomiarowe. Będą one wykrywać nieszczelności i natychmiast informować Was o awarii za pomocą sygnałów świetlnych i dźwiękowych.

MINIMALNA CZĘSTOTLIWOŚĆ KONTROLI
SZCZELNOŚCI
WIELKOŚĆ NAPEŁNIENIA F GAZEM
Wg 517/2014
co 12 miesięcy≥ 5 t ekw. CO2
co 6 miesięcy≥ 50 t ekw. CO2
Co 3 miesiące≥ 500 t ekw. CO2

 

Kiedy wykonuje się wpis do bazy CRO?

Wszystkie wpisy muszą być robione na bieżąco, nie później niż w ciągu 15 dni roboczych od momentu zakończenia czynności przy urządzeniu.

Jeśli pojawi się nieszczelność, należy ją niezwłocznie usunąć. Następnie w ciągu 30 dni trzeba  wykonać ponowną próbę szczelności zgodnie z ustawą F-gazową.

 

Poniżej przedstawiamy GWP dla różnych czynników chłodniczych:

CzynnikGWP
R134a1430
R404A3922
R407c1774
R407F1825
R410A2088
R5073985
R417A2346

Oznacza to przykładowo, że 10kg R404 = 39,22 ton ekw CO2 i wymóg kontroli co najmniej raz na 12 miesięcy. Wystarczą więc niewielkie ilości wymienionych powyżej czynników w obiegach, aby urządzenie podlegało pod wymogi zawarte w przepisach.

Operatorzy mają również obowiązek prowadzenia oddzielnej karty obsługi dla każdego urządzenia zawierającego powyżej 5 ton ekw. CO2 F gazów.

Podczas inspekcji przygotowujemy dokumentację oraz protokół próby szczelności.

Serwisujemy:

  • klient logo
  • klient logo
  • klient logo
  • klient logo
  • klient logo
  • klient logo

 

 

Współpracujemy:

  • logo
  • logo