mask

UTYLIZACJA CZYNNIKÓW CHŁODNICZYCH

Odbieramy i utylizujemy czynnik chłodniczy nienadający się do użytkowania. Za chłodziwo oddane do utylizacji Klient otrzymuje Kartę Przekazania Odpadu. Jeśli zdecydujecie się Państwo na skorzystanie z pomocy naszej firmy, sporządzimy dla Was dokładną dokumentację na podstawie nowych przepisów ustawy F-gazowej.

 

Czym jest Karta Przekazania Odpadu?

Karta Przekazania Odpadu to dokument poświadczający prawidłowe pozbycie się odpadu. Narastające obawy o pogarszający się stan środowiska doprowadziły polityków do wniosku, że ilość oraz rodzaj odpadów trzeba ewidencjonować, by w przyszłości ułatwić ich segregację.

Do 2019 roku za wystawienie Karty Przekazania Odpadu odpowiadał odbiorca. Rok później wprowadzone zostały zmiany prawne, które przeniosły ten obowiązek na osobę, która pozbywa się odpadów. Obecnie musi ona sporządzić 3 egzemplarze dokumentu i przekazać je odbiorcy.

W przypadku wystąpienia ubytku czynnika chłodniczego powyżej 30%  jego pozostała część traci swoje właściwości i musi być przekazana do utylizacji. Konieczna jest wtedy wymiana całego chłodziwa w układzie.

Zachęcamy do zapoznania się z ustawą F-gazową: „USTAWA z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych”.

 

Współpraca z fundacją ochrony klimatu ‘’PROZON”

Fundacja PROZON stworzyła i administruje „krajową siecią odzysku i regeneracji czynników chłodniczych” (tzw. Sieć 3R), która ma na celu ograniczenie emisji czynników chłodniczych. Konieczność utworzenia takiego systemu wynika z ratyfikowanych przez polski Parlament umów międzynarodowych dotyczących ogólnoświatowej wspólnej polityki ochrony środowiska.

Obecnie Sieć 3R zrzesza blisko 1000 firm (w tym Probon Serwis) zajmujących się serwisowaniem i montażem urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych.
zielona karta
Współpraca z Fundacją opiera się na: 

  • utylizacji i regeneracji czynnika chłodniczego;
  • analizie czynnika chłodniczego;
  • uczestnictwie w seminariach i warsztatach organizowanych przez Fundację.