mask

SERWIS KLIMATYZACJI TYPU SPLIT

Serwis klimatyzacji typu Split – wykonywany regularnie – wydłuża czas eksploatacji urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych. Producenci zalecają wykonywanie przeglądów co najmniej dwa razy w roku: jesienią oraz na wiosnę.

Brak systematycznego serwisowania układu klimatyzacji Split znacznie zmniejsza wydajność instalacji. Z czasem na parowniku jednostki wewnętrznej, przez który przewiewane są duże ilości powietrza, osadzają się zanieczyszczenia takie jak kurz, pył, zarodniki grzybów oraz bakterie. To z kolei obniża komfort przebywania w danym pomieszczeniu oraz naraża użytkowników klimatyzacji na kontakt z czynnikami chorobotwórczymi.

 

Zalety systematycznego serwisowania klimatyzacji typu Split

Tylko systematyczne serwisowanie urządzeń klimatyzacyjnych zapewnia:

 • komfort przebywania w klimatyzowanym pomieszczeniu;
 • stałe, planowane koszty zużycia energii elektrycznej;
 • mniejsze koszty napraw.

Rutynowy przegląd serwisowy klimatyzacji to:

 • oczyszczenie i dezynfekcja filtrów parownika,
 • oczyszczenie, dezynfekcja i odgrzybienie parownika oraz tacy ociekowej,
 • czyszczenie lameli skraplacza z pyłu, liści i innych zanieczyszczeń,
 • badanie temperatur parownika i powietrza,
 • kontrola ilości czynnika chłodniczego (uzupełnienie w przypadku jego niedoboru),
 • sprawdzenie odprowadzenia skroplin,
 • kontrola instalacji elektrycznej,
 • ocena układu sterowania.

 

Montaż klimatyzacji typu Split

Nasza firma zajmuje się nie tylko serwisowaniem, ale także montowaniem klimatyzacji typu split. Klimatyzatory te są stosunkowo łatwe w montażu: składają się one z jednostki wewnętrznej, umieszczanej w pomieszczeniu, oraz z jednostki zewnętrznej, która instalowana jest na zewnątrz budynku. Czas montażu klimatyzacji Split wynosi od kilku do kilkunastu godzin.