mask

PRÓBA SZCZELNOŚCI

Próba szczelności pozwala wykryć wycieki z urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła. Procedura ta jest wykonywana na podstawie przepisów tzw. ustawy F-gazowej, która wskazuje, że za przeprowadzanie okresowych kontroli szczelności odpowiedzialny jest operator, czyli właściciel urządzenia.

Operator musi dopilnować, aby próba była wykonana zgodnie z harmonogramem kontroli szczelności. Częstotliwość prób szczelności jest uzależniona od wielkości napełnienia instalacji. Ilość czynnika chłodniczego określona jest w tonach ekwiwalentu CO2.

 

Ustawa F-gazowa i rejestracja urządzeń w CRO

Ustawa F-gazowa wprowadziła obowiązek rejestracji urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane w CRO (Centralnym Rejestrze Operatorów). Za zarejestrowanie maszyny (założenie karty urządzenia) odpowiedzialny jest operator.

Nasi specjaliści mają uprawnienia f-gazowe. Na życzenie Klienta zarejestrują oni maszynę i wykonają wpis do karty urządzenia w CRO.

Podczas obsługi urządzeń nasi technicy uczestniczą w obrocie czynnikiem chłodniczym (napełniają układ, odzyskują czynnik podczas czynności serwisowych). Zobowiązuje to naszą firmę – Probon Serwis – do  składania sprawozdań za pośrednictwem Bazy Danych Sprawozdań (BDS). Dokumenty te należy złożyć za rok poprzedni do dnia 28 lutego.