mask

MODERNIZACJE URZĄDZEŃ I INSTALACJI, MECHANICZNE I AUTOMATYKI

Dziesięcioletnie doświadczenie pozwala nam modernizować nie tylko układy sterowania, ale również całą automatykę połączoną z układami mechanicznymi. Wprowadzane przez nas zmiany obniżają zużycie energii, stabilizują pracę i utrzymują zadane parametry. Zmodernizowane urządzenia pracują bezawaryjnie przez wiele lat. Wszystkie modyfikacje spełniają wymagania prawne.

Zachęcamy do  współpracy i zawarcia umowy na stałe przeglądy serwisowe.  Zapewnia ona regularną opiekę nad zmodernizowanymi instalacjami oraz wsparcie techniczne w przypadku nagłych awarii. W ramach umowy ustalamy zakres wykonywanych prac oraz harmonogram inspekcji.

Przegląd  inspekcyjny obejmuje naprawienie drobnych usterek wykrytych podczas przeglądu (o ile nie wydłuży to czasu przewidzianego na inspekcję i nie wymaga użycia specyficznych części). Podjęcie próby naprawy nastąpi w ciągu 24-48 godzin od zgłoszenia awarii.

Probon Serwis pomaga oszczędzać energię, dostosowując działanie urządzeń chłodniczych do potrzeb obiektowych.