mask

CZYSZCZENIE I WYMIANA FILTRÓW W CENTRALACH WENTYLACYJNYCH

Terminowe czyszczenie i wymiana filtrów w centrach wentylacyjnych zapewnia efektywne  działanie instalacji wentylacji. Filtry kumulują zanieczyszczenia przedostające się wraz z powietrzem atmosferycznym, chroniąc centralę przed uszkodzeniem. Dzięki nim możliwe jest również uzyskanie zadanych parametrów dla powietrza wentylowanego przez system.

Filtry, w zależności od klasy, dzielimy na:

  • filtry klasy G4, F5 – mogą być stosowane jako filtry ostateczne w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w pomieszczeniach o przeciętnych wymaganiach czystości powietrza;
  • filtry klasy F7 i F9 – stosowane jako filtry wstępne w pomieszczeniach o wysokich wymaganiach czystości.

 

Kiedy i dlaczego w centralach wentylacyjnych trzeba wymieniać filtry?

Terminowa wymiana filtra w centrali wentylacyjnej jest niezwykle ważna. Zanieczyszczenia, które osadzają się na tych podzespołach, zmniejszają ich wydajność i skracają ich czas eksploatacji. Co więcej, kiedy komponent jest bardzo zabrudzony, znacząco pogarszają się parametry pracy centrali i może dojść do awarii instalacji.

 

Ile czasu będzie działać filtr?

Czas prawidłowego działania filtra w centrali wentylacyjnej wynosi około 6 miesięcy.

Jednoznacznym wskaźnikiem informującym o konieczności wymiany filtra jest spadek ciśnienia na filtrze powyżej wartości określonych w normie PN-EN 13053. Należy jednak koniecznie sprawdzić ogólny stan tego elementu – jeśli jest on uszkodzony (np. rozerwany), manometr lub presostat mogą nie wykazać rzeczywistego spadku ciśnienia.

W wysokosprawnych instalacjach wentylacyjnych praca poszczególnych części systemu takich jak filtry jest kontrolowana przez zintegrowany system automatyki.

 

Rodzaj filtra ma ogromne znaczenie dla zadanych parametrów

Rodzaj i jakość wykonania filtra ma ogromny wpływ na sprawność centrali wentylacyjnej. Tylko oryginalne, atestowane komponenty gwarantują osiągnięcie zadanych parametrów instalacji.

Wykonując prace serwisowe, korzystamy wyłącznie z oryginalnych, certyfikowanych filtrów, które gwarantują bezpieczeństwo nie tylko pracownikom, ale także procesom technologicznym obsługiwanym przez centralę.