mask

Odzysk ciepła w przemyśle

Odzysk ciepła w przemyśle za pomocą recyrkulacji i rekuperacji to metody pozwalające na osiągnięcie znacznych oszczędności energetycznych oraz redukcję emisji szkodliwych substancji do atmosfery. W dobie rosnącej świadomości ekologicznej oraz wysokich kosztów energii coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na wdrożenie takich rozwiązań, co przyczynia się do poprawy efektywności energetycznej oraz zmniejszenia negatywnego wpływu przemysłu na środowisko.

 

Na czym polega recyrkulacja?

Recyrkulacja to metoda polegająca na ponownym wprowadzeniu do systemu części powietrza wywiewanego z pomieszczeń. W praktyce oznacza to, że powietrze wywiewane z hali produkcyjnej jest oczyszczane z zanieczyszczeń, a następnie ogrzewane za pomocą odzyskanego ciepła i ponownie wprowadzane do pomieszczenia. Taki proces pozwala na utrzymanie stałej temperatury wewnątrz budynku, co jest szczególnie istotne w przypadku zakładów przemysłowych, gdzie wymagane są odpowiednie warunki pracy.

 

Jak działa rekuperacja?

Rekuperacja natomiast to proces polegający na odzyskiwaniu ciepła z powietrza wywiewanego z pomieszczeń za pomocą specjalnych urządzeń, tzw. rekuperatorów. Rekuperatory działają na zasadzie wymiany ciepła między dwoma strumieniami powietrza - wywiewanym i nawiewanym. W wyniku tego procesu, ciepło zawarte w powietrzu wywiewanym jest przekazywane do powietrza nawiewanego, co pozwala na ogrzewanie pomieszczeń za pomocą odzyskanego ciepła. Korzyści wynikające z zastosowania recyrkulacji i rekuperacji są liczne. Przede wszystkim, obie metody pozwalają na znaczne oszczędności energetyczne, gdyż energia cieplna, która normalnie byłaby tracona przez system, jest ponownie wykorzystywana do ogrzewania pomieszczeń.