mask

W jaki sposób dokonuje się przeglądu chillerów i kiedy konieczny jest ich serwis?

Możemy wyróżnić kilka urządzeń, które są niezbędne do prawidłowego działania komór chłodniczych. Jednym z nich bez wątpienia jest chiller. Jest to agregat wody lodowej, którego zadaniem jest odprowadzanie ciepła z cieczy. Chillery są wykorzystywane przede wszystkim w klimatyzacji i przemyśle, gdzie odpowiadają za obniżenie temperatury w pomieszczeniu albo w pojemniku. Aby urządzenia działały poprawnie i chłodziły efektywnie, niezbędne jest regularne przeprowadzanie serwisów. Na czym polegają i kiedy należy je wykonywać?

Jakie prace wchodzą w zakres przeglądu chillerów? 

Aby zachować sprawność systemów wykorzystywanych w przemyśle czy klimatyzacji niezbędne jest regularne przeprowadzanie serwisu urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. Jeżeli chodzi o agregaty wody lodowej, to podczas przeglądu dochodzi między innymi do kontroli wizualnej elementów mechanicznych. W razie potrzeby są dokręcane śruby czy poprawiane mocowania. Kolejnym elementem, który podlega sprawdzeniu, są zabrudzenia części filtrujących i przepływu medium przez parownik. Oprócz tego sprawdzane są również:

komora chłodnicza

  • elektronika i sterowanie,
  • praca czujnika lub czujników przepływu,
  • temperatura dochładzania,
  • praca sprężarki,
  • praca presostatów,
  • praca zaworów,
  • obecność czujnika chłodniczego.

Podczas przeglądu dochodzi też do mycia urządzenia. W razie wykrycia nieprawidłowości czy zagrożeń konieczne może okazać się oddanie chillera do naprawy.

Kiedy i dlaczego należy przeprowadzać przegląd chillerów? 

W celu zachowania pełnej sprawności i wydłużenia żywotności agregatów wody lodowej należy regularnie wykonywać przeglądy. Kontrola funkcjonowania urządzenia co kilka tygodni (lub częściej) ograniczy ryzyko przestoju prac i zminimalizuje możliwość wystąpienia sytuacji, w której konieczne będzie przeprowadzenie serwisu agregatów wody lodowej.

Aby uniknąć poważniejszych awarii, warto przynajmniej raz w miesiącu wyczyścić agregat i sprawdzić go pod kątem dochładzania i podgrzewania. Niemniej ważne jest przeprowadzanie przeglądów przez specjalistów, którzy zweryfikują i usuną źródła ewentualnych usterek.