mask

Jak wyglądają przeglądy techniczne agregatów chłodniczych?

Agregaty chłodnicze muszą być obsługiwane zgodnie z zaleceniami producenta. Jednak, aby mogły działać bez zakłóceń, należy je poddawać regularnym przeglądom technicznym. Zapobiegają poważnym awariom, a warto wiedzieć, że naprawa urządzeń jest kosztowna i powoduje przerwy w pracy, które przynoszą straty przedsiębiorstwu.

Kiedy agregaty chłodnicze działają bez zakłóceń?

Agregaty chłodnicze są niezbędne do przechowywania i transportu żywności, leków. Dzięki urządzeniom produkty zachowują świeżość i nadają się do spożycia. Aby jednak tok produkcji nie został przerwany, sprzęt musi działać sprawnie, czyli utrzymywać właściwą temperaturę. Każda awaria prowadzi do przestoju, a co za tym idzie do dużych strat danej firmy. Podstawą serwis urządzeń Trane i innych marek, pozwalający na zachowanie ciągłości chłodzenia. Kolejną i to niezwykle ważną kwestią są przeglądy techniczne, których nie należy lekceważyć, ponieważ firma Probon Sp. z o.o. przeprowadzając dokładną kontrolę, wykryje i usunie drobne usterki. Dzięki temu zapobiegnie krytycznej awarii, wyłączającej sprzęt z użytkowania do czasu naprawy.

serwis agregatu chłodniczego

Jak wyglądają przeglądy techniczne agregatów chłodniczych?

Przeglądy techniczne agregatów chłodniczych powinny być przeprowadzane w sezonie wiosennym i letnim, co zapewni nieprzerwane i bezawaryjne działanie urządzeń przez cały rok. Firma sprawdza stan urządzenia. Wykonuje poziomowanie, mycie skraplaczy, wymianę oleju i filtrów. Sprawdza pracę wentylatorów, mocowania elektryczne i mechaniczne, automatykę sterującą. Jeżeli jeden z elementów pracuje nieprawidłowo, występują drgania czy nietypowe dźwięki, serwisant musi rozwiązać problem, ponieważ dojdzie do poważnych uszkodzeń. Chłodzenie musi być stałe, efektywne i wydajne, więc należy wyregulować agregat, gdy zachodzi taka konieczność.  Wykonywane są dokładne pomiary wszystkich elementów, by sprawdzić, w jakim są stanie technicznym.  Przeglądy techniczne są koniecznością.