Strona główna / Serwis / Harmonogram kontroli szczelności

Harmonogram kontroli szczelności

MINIMALNA CZĘSTOTLIWOŚĆ KONTROLI
SZCZELNOŚCI
WIELKOŚĆ NAPEŁNIENIA F GAZEM
Wg 517/2014
co 12 miesięcy ≥ 5 t ekw. CO2
co 6 miesięcy ≥ 50 t ekw. CO2
Co 3 miesiące ≥ 500 t ekw. CO2

Operatorzy mają obowiązek założenia kart w bazie CRO dla urządzeń, które zawierają SZWO w ilości ≥ 5 t ekw. CO2w jednym obiegu chłodniczym.

Baza CRO to sposób dokumentacji urządzeń, zakłada się w niej karty i dokonuje wpisów o obowiązkowych kontrolach szczelności i innych czynnościach podejmowanych przy urządzeniach, na stronie dbcro.ichp.pl.

Wszystkie wpisy dotyczące czynności przy urządzeniach w bazie CRO muszą być robione na bieżąco, nie później niż w ciągu 15 dni roboczych od momentu zakończenia czynności przy urządzeniu.

W przypadku wystąpienia nieszczelności należy ją bezzwłocznie usunąć.

Po usunięciu nieszczelności należy w ciągu 30 dni wykonać ponowną próbę szczelności zgodnie z ustawą F-gazową.

Operatorzy urządzeń, które zawierają więcej niż ≥ 500 t ekw. CO2 mają obowiązek zamontowania system detekcji gazów, który alarmuje operatora o wycieku.
Wykonujemy montaż skalibrowanych przyrządów pomiarowych, które służą do wykrywania nieszczelności i natychmiastowym zawiadomieniu o niej świetlnie i dźwiękowo.

 

Poniżej przedstawiamy GWP dla różnych czynników chłodniczych:

Czynnik GWP
R134a 1430
R404A 3922
R407c 1774
R407F 1825
R410A 2088
R507 3985
R417A 2346

Oznacza to przykładowo, że 10kg R404 = 39,22 T ekw CO2. i wymóg kontroli co najmniej raz/12 miesięcy. Wystarczą więc niewielkie ilości ww czynników w obiegach aby urządzenie podlegało pod omawiane tu przepisy i wymogi z tym związane.

Operatorzy mają również obowiązek prowadzenia dokumentacji polegającej na prowadzeniu oddzielnej karty obsługi dla każdego urządzenia zawierającego powyżej 5 t ekw. CO2 F gazów.

Podczas inspekcji przygotowujemy dokumentację oraz protokół z próby szczelności.

Serwisujemy:

 • klient logo
 • klient logo
 • klient logo
 • klient logo
 • klient logo
 • klient logo

 

 

Współpracujemy:
 • klient logo
 • klient logo
 • klient logo
 • klient logo
 • klient logo
 • klient logo